Open Tickmill Account

Đầu tiên các bạn nhấp vào link bên dưới :
https://bit.ly/3gFFvVg

  • Chọn FSA của Seychelles
  • Nhập thông tin cá nhân của bạn
  • *Lưu ý : Thông tin trùng với thông tin trên giấy CMND của bạn
  • Nhấp vào ô vuông điều khoản ở cuối và tiến hành bước 2

Tiếp theo xác thực lại thông tin một lần nữa .

  • Phần tỉnh và thành phố các bạn nhập đúng thông tin trùng với giấy tờ mà bạn dùng để xác minh địa chỉ với Tickmill.
  • Mã ZIP là mã Zip của tỉnh mà bạn đã cung cấp ở phần trên ( mã zip này các bạn có thể tra google).
  • Phần xác minh quốc tịch các bạn chọn NO cho công dân Hoa Kỳ.

Phần mã IB : trong trường hợp ko xuất hiện các bạn có thể nhập mã này IB35591815.

Phần đặt mật khẩu cho tài khoản truy cập vào Tickmill, các bạn đặt mật khẩu gồm ít nhất 8 ký tự và ít nhất 1 ký tự viết hoa.

Nhấp vào 2 ô vuông điều khoản bên dưới và nhấn “mở tài khoản”

Một email xác nhận sẽ được gửi về mail bạn dùng đăng ký . Vui lòng mở mail và nhấn vào link xác nhận!

Tiếp theo đăng nhập vào Tickmill

Tiếp theo xác thực hồ sơ của bạn.

Phần 1: tải lên giấy CMND 2 mặt của bạn

Phần 2: tải lên giấy tờ xác minh địa chỉ ( bằng lái xe , giấy tờ xe , thẻ bảo hểm còn thời hạn , giấy xác nhận tài khoản ngân hàng …)

Sau đó bạn nhấp vào “ gửi để xem xét “

Bạn đã hoàn thành xong các bước mở tài khoản tại Tickmill ! Cảm ơn bạn đã chọn giao dịch cùng với chúng tôi !