Become Tickmill VIP

Để nâng VIP cho tài khoản các bạn vui lòng gửi mail về [email protected] với nội dung:

“Xin chào đội ngũ hỗ trợ Tickmill!

Tôi có đăng ký tài khoản tại Tickmill với email : …….

Hiện tại tôi muốn nâng VIP cho tài khoản với số mt4 là :………..

Cảm ơn vì đã hỗ trợ! “